zion-im.dk | Skibbild Nøvling Indre Mission

Bestyrelsen har vurderet, at det efter sundhedsstyrelsens retningslinjer igen vil være muligt, at samles i vores menighedshus.

“Jesus sagde til hende: »Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør.  Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø.”

Jesus i Johannesevangeliet 11, 25-26

Begivenheder

Der er ingen begivenheder at vise.

Tanker omkring Bibelstudie

Bibelord

Artikler:

Cola-pletter, forsømt opvask og det, der er værre, stopper ikke det allerhøjeste i at søge... [...]

Der er coronavirus. Og så er der effekten af coronavirus. Den mest tydelige er nok, at det er gået.. [...]

Siden 1849 har Danmark haft en grundlov, der sikrer os som en demokratisk retsstat [...]

Blodtransfusioner med antistoffer fra en person, der har været smittet med Covid-19, kan bekæmpe... [...]

Varme hveder er en fast og hyggelig tradition, men der er mere bag traditionen end smør og hvidt... [...]

Min far gav engang min mor et smukt kors i en grim indpakning. Det minder mig om, at korset, som... [...]

Både venner og fjender troede, at Jesus endegyldigt var skaffet af vejen langfredag, men tre dage... [...]

Der er nogle mærkværdige navne på et par af påskens helligdage, men der er en mening bag [...]

Fællesskab mennesker imellem er vigtigt. Jesus tilbyder også mennesker et fællesskab med ham – et... [...]

Gud har ikke brug for velformulerede sætninger, når vi beder til ham [...]

Vi har brug for at befri os fra det tankemylder, der kan tynge os ned [...]

Det er vigtigt at bygge sit hus på et solidt fundament, men endnu vigtigere at bygge sit liv på et.. [...]

Snakken om bæredygtighed tager sigte på mange formål. Fælles for dem alle er, at de handler om... [...]

I år kan vi fejre, at det er 100 år siden, Sønderjylland blev genforenet med resten af Danmark [...]

En stråle fra en sprinkler på bilens forrude kan ramme helt ved siden af ruden. [...]

Sorg går ikke bare væk, men Gud ske lov er der noget, der kan lindre den. [...]

Vi bilder os ind, at vi har fri vilje. Men hvor fri er viljen, hvis "Gud er død" [...]

Jeg er begyndt at forestille mig mine følelser og tanker som personer inden i mig. [...]

Overraskende mange danskere ser nok juleevangeliet som en lige så integreret del af julen som... [...]

Hjertet kan blive bundet af mange ting, både ting vi er bevidste og ubevidste om, men julen kan... [...]

Prædikener