Lovsangsaften

Lovsangsaften med Nørelands Kirkens Lovsangsgruppe