Skibbild-Nøvling Indre Mission

Jan Holm Mortensen