Ved møderne bliver der normalt opkrævet et beløb, til dækning af udgifter til taler ol. Beløbet kan betales ved det på gældende møde, eller pengene kan indsættes på konto 7418-1129466. Overførselen mærkes ”Kaffepenge”. Beløbet kan ligeledes betales via.  “MobilePay” på nummer 26352
Endvider kan gaver altid indsættes på samme kontonummer. Gaver vil blive brugt til at drive menighedshuset og dets aktiviteter. Disse gaver mærkes med ”Gave” og indberettes dermed til skat.

Gaven er fradragsberettiget – første gang skal kassereren have et cpr. nr. Betaling for kaffe/mad ved arrangementer kan også overføres direkte i banken – mrk. “kaffepenge”.

Regler for skattefradrag af gaver til Indre Mission

Cpr. nr. og givernummer
Oplyser du dit cpr. nr. til Indre Mission vil vi kvittere med et givernummer. Hvis du noterer dette givernummer når du giver gaver til Indre Mission, vil vi indberette din gave til SKAT.

14.500 kr. reglen (Ligningslovens § 8a)
Når du giver gaver til Indre Mission og samtidig oplyser dit givernummer vil du automatisk få skattefradrag efter følgende retningslinjer:
  • Du kan årligt få fradrag for gaver op til 14.500 kr.
  • Gavegrænse og bundgrænse på 500 kr. bortfaldt pr. 1. jan. 2012. Det maksimale fradrag du kan få er 14.500 kr.
  • Ægtefæller kan således tilsammen opnå et fradrag på op til 29.000 kr. (2 x 14.500).
Eksempel 1: Betaler du i 2012 14.500 kr. til Indre Mission, vil du kunne trække 14.500 kr. fra. Beløbet behøver dog ikke blive indbetalt på én gang.
Eksempel 2: Indebetaler du 4 x 200 kr. til Indre Mission og 100 kr. til en anden godkendt forening, vil du kunne opnå et fradrag på 900 kr.