IM Bestyrelsen

Ledelsen for Indre Mission i Skibbild-Nøvling