Bibelstudiegrupper

Bibelstudiegrupper. Fælles for alle i Menighedshuset.
Oplæg og samtale ud fra emnet: Guds engle.

Kaffehold 2