David Ingemansen

David Ingemansen, bibelskolelærer på Børkop.
Emne: ”Nådefulde kristne fællesskaber” Kaffehold 1