Evangelisk alliance bedeuge

Gudstjeneste i Nøvling Kirke, v/ Asker Korsholm.