Fællesaften med Sinding v/ Vibeke Sode Hjorth

Fællesaften med Sinding hos os. Møde v/ Vibeke Sode Hjorth, leder og redaktør. Emne: Johannes åbenbaringen. Kaffe kreds 3