Lovsangsaften i Nøvling kirke

Lovsangsaften med Nørelands Kirkens Lovsangsgruppe

Vi har i IM flyttet arrangementet fra menighedshuset til Nøvling Kirke
Denne aften kommer Nørrelands Kirken lovsangsband fra Holstebro.
Flytning sker for at vi kan være flere og med afstand.