Sangaften online med salmeskriver Merete Bandak

Sangaften online med salmeskriver Merete Bandak.
Nye salmer og ny musik med input på skærm direkte fra
salmedigteren selv. Kaffehold 2