Udflugt ud i det blå til Tinkerdal Plantage. Tag ude- og båltøj

med. Fælles afgang fra Menighedshuset kl.19.00