Vi får besøg af Sebastian Olesen fra Vollsmose.

Vi får besøg af Sebastian Olesen fra Vollsmose.”Hej, vi er kristne, og vi elsker muslimer!”Med den hilsen har unge Sebastian Olesen åbnet døre og hjerter blandt unge borgere i Vollsmose de seneste seks år. Han flyttede til Odense-bydelen i 2014 og tog en bachelor i interkulturel pædagogik og arabisk på Syddansk Universitet. Han er nu i gang med at starte et nyt kirkefællesskab i området. Ud over det nye kirkefællesskab har Sebastian Olesen stiftet foreningen Al-Beshara som har til formål at bygge venskaber mellem muslimer og kristne og derigennem formidle budskabet om Guds kærlighed.Emnet for aftenen i Menighedshuset er : “Elsk dine fjender”