Fællesskab der favner

Vi er skabt og døbt til at leve i fællesskab. Det kristne fællesskab er i sit dybeste væsen favnende. Fordi vi selv er favnet af Guds kærlighed, kan vi i kærlighed favne hinanden – og byde andre ind i fællesskabets varme.Det kristne fællesskab er stedet, hvor Guds omsorg og kærlighed får krop. Favnende fællesskab handler ikke kun om møder i missionshuset, men rækker ud i hverdagen. Favnende fællesskab begynder med gæstfrie og favnende mennesker. Derfor må arbejdet med det kristne fællesskab stå stærkt i Indre Mission.
Faellesskab_01
smaagrupper.dk
Smågrupper er en meget vigtig del af menighedens liv. På denne hjemmeside samles erfaringer og inspirationer til at opstarte og videreudvikle bibelkredse, bedegrupper, samtalegrupper osv. Ungdomskonsulent Per Ladekjær brænder for smågrupper og står for denne veludstyrede hjemmeside.Åbne møder.Mange steder har i disse år gode erfaringer med at lave “Åbne møder”, hvor man satser ekstra meget på at skabe nogle gode arrangementer, man kan invitere sine kirkefremmede venner med til.