Forkyndelse der frigør

 

Forkyndelse
Troen må dagligt leve af en forkyndelse af evangeliet, der sætter mennesker fri. Vi er helt afhængige af, at Gud frigør os fra de mange ting, der ellers ville binde os. Gennem forkyndelse af det kristne budskab kan Helligånden sætte os fri fra synd, selvretfærdighed, frygt og dårlig samvittighed. Vi sættes fri til tro og tjeneste, tak og tilbedelse.Troen må dagligt leve af en forkyndelse af evangeliet, der sætter mennesker fri.
Derfor må arbejdet med forkyndelsen stå stærkt i Indre Mission.
dramadeus.dk
Drama er en god måde at supplere forkyndelsen på. Drama taler til andre sider af vores modtagerapparat end det talte ord i sig selv gør. Vores dramakonsulent, Thilde Kofod har her en god hjemmeside, hvor du kan hente inspiration til drama!