MobilePay

Ved møderne bliver der normalt opkrævet et beløb, til dækning af udgifter til taler ol. Beløbet kan betales ved det på gældende møde, eller pengene kan indsættes på konto 7604-0001122680. Overførselen mærkes ”Kaffepenge”. Beløbet kan ligeledes betales via.  “MobilePay” på nummer 26352

Endvider kan gaver altid indsættes på samme kontonummer. Gaver vil blive brugt til at drive menighedshuset og dets aktiviteter. Disse gaver mærkes med ”Gave” og indberettes dermed til skat.