Besøg fra Mission Afrika ved generalsekretær Jørn Blohm Knudsen.