Forkyndende aften ved Metha Sørensen – medlem af IMs
hovedbestyrelse.