Gyda og Anders Sørensen

Gyda og Anders Sørensen har været bestyrerpar på Aasiaat Sømandshjem i 4 år, og er netop kommet hjem i sommers og har bosat sig i Hedensted. Anders er stadig ansat hos Sømandsmissionen,  nu som projektmedarbejder for bygninger i Grønland og Danmark.
De vil fortælle om deres mission i Grønland og vise nogle billeder.


(kreds 2)