Kristian Feldtmose – Missionær i IM

Emne: ”At være kirke i et moderne samfund og er kirkens
udfordringer anderledes i dag end hos de første menigheder? ”