Torben Mathisen, tidligere landssekretær i Ordet og Israel, nu ansat i Kristen Friskoleforening (beta)

Torben Mathisen, tidligere landssekretær i Ordet og Israel, nu ansat i Kristen Friskoleforening (beta)