Kristian Andersen., forstander på Solgården (kreds 3)

Kristian Andersen., forstander på Solgården (kreds 3)