Bibelkursus i Hammerum (Nærmere informationer fås senere)