Bibelstudiegrupper

Bibelstudiegrupper. Den ene gruppe mødes i hjemmene. Den
anden i Menighedshuset, hvor det handler om Johannes
Åbenbaring ud fra 3. videooplæg af Sprint.