Emnedag

Se særskilt program

Emnedag 2015

Emnedag 2015

Indre Mission i Skibbild- Nøvling, har igennem mange år afholdt en emnedag. Formålet med denne dag er, at have mere tid, og dermed give mulighed for at komme mere i dybden med et emne fra bibelen. I år, skal Karlo Brondbjerg, føre os gennem emnerne, ”Bibelens historiske troværdighed” og ”Skabelse og evolution”.

Lovsangsaften 2015

Efter vi sammen, har nydt aftensmaden, vil vi samles i fælles lovsang til vores Gud og skaber. Hovedvægten vil blive lagt på velkendte danske lovsange, og målet er at ramme et sted midt imellem, de unges ”lovsangsaftner” og det som mange kender som ”syng den igen aftner”. Til at lede os igennem det, får vi igen i år besøg af gruppen Entrust.