Fællesmøde med Sinding IM i Sinding Missionshus, hvor det er Thomas Kristensen, Hvide Sande som taler.