Møde v. Thore Eklund

Fællesaften med Sinding IM, i Sinding missionshus, v. Thore Eklund, mission Afrika, tidligere missionær i Mali.